Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2018-0010

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Документи:

Договор АРД-6 / 09.02.2019г. / – Изтегли

Писмо до "Грома Холд" ЕООД относно прекратяване на договор – с.Мененкьово РОП-67 / 02.04.2020г. / – Изтегли

Писмо до ДЗЗД "Водно Строителство – БКС" относно прекратяване на договор – с.Дъбравите РОП-69 / 02.04.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/