Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Договор АРД-31 / 14.05.2019г. / – Изтегли

Обявление за възложена поръчка 912240 /17.05.2019г. / – Изтегли

Анекс №1 към Договор АРД-31/08.05.2019г. – / 02.09.2019г. / – Изтегли