Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 9078865

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ "Щурче"" ID: 9078865

Документи:

Договор АРД-74/19.12.2018 / 14.01.2019г. / – Изтегли

Възлагателно писмо и Анекс №1 към Договор АРД-74 / 06.06.2019г. / – Изтегли

Анекс 2 към Договор АРД-74/19.12.2018 – "Волтран" ЕООД / 29.05.2020г. / – Изтегли