Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори ID: 00112-2018-0012

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с увреждания по утвърдени направления“ ID: 00112-2018-0012.

Документи:

Решение/ 31.01.2019г. / – Изтегли

Възложително писмо/ 01.03.2019г. / – Изтегли

Договор/ 01.03.2019г. / – Изтегли

Писмо нови цени/ 04.03.2019г. / – Изтегли