Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2

Документи:

Количествена сметка / 23.05.2019г. / – Изтегли

Скица на поземлен имот / 23.05.2019г. / – Изтегли

Проекти / 23.05.2019г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 23.05.2019г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 23.05.2019г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 23.05.2019г. / – Изтегли

Покана – РОП-169 / 03.06.2019г. / – Изтегли