Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2

Документи:

Покана / 23.05.2019г. / – Изтегли

Решение 913242 – РОП-154 / 23.05.2019г. / – Изтегли

Становище / 23.05.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/