Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2016-0008

Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

Документи:

Становище Геозащита ЕООД / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Количествено-стойностна сметка / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Тръжна документация / 14.04.2016 г. / – Изтегли