Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявления ID: 00112-2016-0008

Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

Документи:

Обявление / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Решение / 14.04.2016 г. / – Изтегли

Удължаване срока за прием на оферти – РОП-407 / 16.11.2016 г. / – Изтегли

Покана за удължаване на срока на валидност на офертите – РОП-25 / 24.04.2017 г. / – Изтегли

Съобщение – ценови оферти / 08.08.2017 г. / – Изтегли

Информация за сключен договор / 07.09.2018г. / – Изтегли

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка / 07.09.2018г. / – Изтегли