Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Актуализация – Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ "Отец Паисий" с.Сестримо и ОУ "Отец Паисий" с.Мененкьово.

Документи:

Проект на договор / 20.06.2016 г. / – Изтегли

Ценово предложение / 20.06.2016 г. / – Изтегли

Сведения-Участник / 20.06.2016 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 20.06.2016 г. / – Изтегли

Декларация / 20.06.2016 г. / – Изтегли