Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ИП, фаза технически проект на следните сгради в с.Мененьово: Сграда на Детска градина; сграда на Основно училище – „Отец Паисий“; сграда на Читалище – с.Мененьово; сграда на Кметството – с.Мененьово.

ИП, фаза технически проект на следните сгради в с.Мененьово: Сграда на Детска градина; сграда на Основно училище – "Отец Паисий"; сграда на Читалище – с.Мененьово; сграда на Кметството –  с.Мененьово.

Изготвените технически проекти следва да съдържат: части: Архитектура, Конструкции, Електрическа,В и К, Управление на отпадъците, Енергоефективност, ОВ, ПБЗ,ПБ, КСС и анализни цени; Оценка за съотвествие;

Обявления

20.06.2016 г.