Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Документация – Първа част /11.11.2019г./ – Изтегли

Идеен проект /11.11.2019г./ – Изтегли

Скица 1 /11.11.2019г./ – Изтегли

Скица 2 /11.11.2019г./ – Изтегли

Образци на документи /11.11.2019г./ – Изтегли

ЕЕДОП /11.11.2019г./ – Изтегли

Идеен проект – Актуализация – Техническа и биологична рекултивация / 12.11.2019г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 18.11.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/