Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2019-0011

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Обявление 943942 /11.11.2019г./ – Изтегли

Решение 943937 /11.11.2019г./ – Изтегли

Линк към АОП

Решение 944993 / 18.11.2019г. / – Изтегли

Решение 190a / 22.05.2020г. / – Изтегли

Решение за прекратяване на процедура 980969 / 05.06.2020г. / – Изтегли