Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите ID: 00112-2020-0005

Документи:

Документация за участие в процедура / 12.06.2020г. / – Изтегли

Образци / 12.06.2020г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 12.06.2020г. / – Изтегли

Документация / 12.06.2020г. / – Изтегли

Идеен проект / 12.06.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/