Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Външни експерти към екипа за управление на проект „Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово“

Външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово" ID: 00112-2020-0006

Обявления

12.06.2020 г.

Разяснения по документацията

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси

https://www.livechatalternative.com/