Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

"Реконструкция на улица "Яне Сандански" в кв. Малко Белово, община Белово" ID: 00112-2017-0004

Документи:

Тръжна документация / 13.07.2017 / – Изтегли

Обща ситуация / 13.07.2017 / – Изтегли

Ситуация и надлъжен профил – Яне Сандански – км0+000 – км0+350 / 13.07.2017 / – Изтегли

Ситуация и надлъжен профил  – Яне Сандански – км0+700 – км1+036.64 / 13.07.2017 / – Изтегли

Пътна конструкция и разположение на натисковите фуги в план / 13.07.2017 / – Изтегли

Обяснителна записка / 13.07.2017 / – Изтегли

Количествена сметка / 13.07.2017 / – Изтегли

Снимки на обекта / 13.07.2017 / – Изтегли