Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно Предложение (ИП) „Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници“ в УПИ І-172, м.Яденица, Община Белово

Инвестиционно Предложение (ИП) "Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници" в УПИ І-172, м.Яденица, Община Белово.

Документи:

Инвестиционно предложение / 17.07.2017 г. / – Изтегли