Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2020 година. – Изтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. – Изтегли

Одитен доклад – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2020г – Изтегли

Приложения – Изтегли