Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

УТ – 609 от 19.04.2021 г. – Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Документи:

УТ – 609 от 19.04.2021 г. – Изтегли