Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Информационна среща за представяне на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Информационна среща за представяне на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

На 28.12.2015 г. в гр. Белово „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ проведе среща с цел информиране на населението на община Белово за подписания договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. На информационната среща, която се проведе в присъствието на кмета Костадин Варев, представители на общинска администрация, читалища, местния бизнес, неправителствения сектор и др. стана ясно, че през новия програмен период 2014-2020 г. „МИГ- Белово, Септември, Велинград“ може да получи до 5 милиона евро за финансиране на проекти.

Изпълнителният директор на МИГ-а Мария Тодорова-Митова съобщи, че на 7 декември 2015 г. е подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. МИГ-а ще има шест месеца, за да подготви стратегия за новия програмен период.
На срещата бе направен отчет за свършеното през приключилия програмен период 2007-2013 г. Пред МИГ са подадени 81 проекта, като 57 от тях са одобрени и входирани в ДФ „Земеделие“ и 46 са със сключени договори на обща стойност 2 765 917 лв.,  което се равнява на 88,92%. Изпълнени са 40 от подписаните договори, сред които има проекти за закупуване на земеделска техника, изграждане на къщи за гости, търговски обекти, информационни центрове, спортни площадки и подпомагане на читалищни състави, археологическите дейности на вр. Острец и др. През новия програмен период община Сърница отпада от територията на МИГ, но въпреки това сме в силна позиция, защото в нашия МИГ са обединени три общини и това дава възможност да се кандидатства за максимума средства от ЕС.

Новият програмен период изисква съставянето на нова стратегия. Г-жа Тодорова-Митова призова в нейното изготвяне да се включат заинтересовани страни, за да се обхванат ключовите местни цели и потребности. За изготвянето на стратегията МИГ ще разчита на участието на общините, неправителствения сектор, всички стопански и нестопански организации и държавни институции.
Много важен ключов момент е, че през този програмен период вече има възможност за финансиране не само по Програмата за развитие на селските райони, но и за многофондово финансиране – по оперативните програми „Околна среда“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“. Бенефициент вече може да бъде самата МИГ, а добрата новина е, че с проекти ще могат да кандидатстват и читалища, детски градини и училища, които досега нямаха такава възможност. След изготвянето на стратегията се очаква през август 2016 г. да започне прием на документи за одобрение на новите стратегии, а в началото на 2017 г. да стартират одобрените МИГ-ове.

 

Информационна среща МИГ – Изтегли