Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение – Производство на дървен материал и изделия от дървен материал

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "БЕСИ" ЕООД
Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово, ул. Латинка 22, ЕИК 205209575

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "БЕСИ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: стартиране на стопанска дейност в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, гр. Белово 4470, общ. Белово, обл. Пазарджик в сектор "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал" и по-конкретно "Разкрояване рендосване и импрегниране на дървен материал" /код 16.10 от Класификацията на икономическите дейности/ посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативно, високотехнологично оборудване и разкриване на 25 /двадесет и пет/ нови работни места.

Документи:

Инвестиционно предложение / 19.07.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/