Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАСТИТЕЛНИ КУЛТУРИ" В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР
03592.503.1690, КВ. МАЛКО БЕЛОВО, ГР. БЕЛОВО, ОБЩ. БЕЛОВО, ОБЛ.
ПАЗАРДЖИК. ЗА ПРЕОЦЕНКА НА ОВОС.

 

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ – Изтегли