Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Поздравителен адрес на кмета на Община Белово по случай деня на самодееца

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

ДО
ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙЦИ
И САМОДЕЙЦИТЕ
ПРИ НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
В ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството ми на кмет на Община Белово имам честта да Ви поздравя с Деня на самодееца – 1 март!

Със своя благороден труд и неизчерпаем ентусиазъм Вие допринасяте за обогатяването на културния живот в общината ни и поддържате искрата на духовността жива в сърцата на населението на нашата община.

Пожелавам Ви здраве, непресъхваща енергия, много успешни изяви и упоритост в постигане на целите!

Честит празник!

С уважение,
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Деня на самодееца – 1 март