Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение

На 21.03.2013 г. бяха оповестени резултатите на Националната кампания „Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс „Обичам природата и аз участвам”.

От постъпилите 1 147 проекта на общини и кметства бяха одобрени за финансиране проектите на кметство село Дъбравите, кметство село Аканджиево и кметство село Мененкьово. От постъпилите 652 проекта на училища и обединени детски комплекси беше одобрен проектът „Зелено сърце” на основно училище „Отец Паисий” село Мененкьово. Проектите са насочени към повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, с доброволния труд на гражданите да се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения. Дейностите по проектите трябва да приключат до 31.10.2013 г.