Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово регистрира доброволно фирмирование за защита при бедствия на територията на Република България

Община Белово е втората община, след Пазарджик, която регистрира доброволно формирование за защита при бедствия.
В състава на доброволното формирование в община Белово са включени 7 човека, като капацитета е от 10. Набирането на доброволци се осъществява от кмета на община Белово, след взето решение на Общинския съвет, който е определил числеността на доброволното формирование. С всеки доброволец, кметът на общината е сключил индивидуален договор, а всеки от тях преминава първоначален курс на обучение по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Доброволците се легитимират с индивидуална карта, издадена от общината и им се подсигурява застраховка и облекло.

„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано“ (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).