Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

12 октомври е обявен за Ден на българската община!

Този ден се отбелязва, за да популяризира дейността на местната власт, за да постигне по-добро обществено разбиране за ролята й развитието на обществото, както и да стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Местното самоуправление гради основите на цялостното управление на държавата. Българската община винаги е имала съществена роля и значение през различните исторически периоди от развитието на България, а идеята за установяването и разгръщането й са заложени още в Търновската конституция, където Глава 1, член 3 гласи: „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини”.
Осъзнавайки голямата отговорност, която носим като представители на местното самоуправление, в ежедневните си контакти с гражданите, с техните проблеми и надежди- пожелавам на всички Вас- общински съветници, кметове на населени места, кметски наместници и служители от общинска администрация, здраве, професионални успехи и ползотворна работа! Бъдете взискателни към себе си, към своята работа за предоставянето на по-качествени и по-ефективни услуги на гражданите.
Уверен съм, че Вашите управленски решения и упорита работа ще доведат до бъдещи успехи за постигане на по-висок просперитет на Община Белово. Нека имаме повече защитени и осъществени общински проекти и достатъчно пълна общинска хазна, за да превърнем Община Белово в място с европейски вид и устойчиво развитие!
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО