Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Годишното тържество на Детски комплекс – гр. Белово

На 22 юни в Ритуалната зала на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” се проведе годишното тържество на Детски комплекс – гр. БеловоНа тържеството, посетено от много родители и близки на участниците в различните форми на обслужващото звено, както и от официални гости, бяха отчетени успешно осъществените дейности, планирани в календара на комплекса. Беше отбелязано и извършеното през учебната година, заложено в Плана за дейностите на Националната кампания „Участвам и променям”, към която Детски комплекс се присъедини. В кампанията се включиха по желание участници от Литературен клуб „Перо” и Кръжока по изобразително изкуство. Но освен за многобройните си участия, децата бяха похвалени и за присъдените им призови отличия от престижни национални и общински конкурси.

Кметът на Община Белово инж. Костадин Варев връчи грамоти и награди както на отличените на национални конкурси за литературно творчество, рисунка и приложно изкуство, така и на всички участници от Клуб „Перо” и Кръжока по рисуване, активни в изявите си през годината. Наградените изпълниха свои художествени творби. Господин Варев връчи грамоти и на изявилите се на музикални конкурси деца от вокалните групи и от Школата по пиано. За особени заслуги в подкрепата на дейностите през учебната година и за изключителен принос в подпомагането на даровитите деца от община Белово наградата на Детски комплекс „Златна ябълка” получиха Кметът на община Белово инж. Костадин Варев, зам. кметът г-н Родев, госпожа Ненка Тодорова – Директор на Дирекция и Гл. Счетоводител, господин Георги Генов – Председател на Общински съвет – Белово, както и госпожа Мария Митова – общински съветник.