Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Приета е програмата за управление на общинска собственост

Общинският съвет в Белово прие единодушно програмата за 2011 година по изпълнението на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в региона за периода от 2008 до 2011 година. В програмата са включени всички имоти и обекти, които през следващите дванадесет месеца ще бъдат обявени за продажба и ще им се търси нов собственик. По закон ако даден парцел не фигурира в документа не може да се вади на тезгяха.