Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Ще се изследва резервен водоизточник

Общинският съвет в Белово възложи на администрацията да проучи извора “Бабино Зинино кладенче”. Неговият дебит е около 2 литра в секунда и в момента не се ползва. Потенциалът на извора може да се ползва като резервен водоизточник за населението при бедствени ситуации. Старейшините възложиха и доизграждане на канализационната мрежа и обхващането на отпадната вода.