Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проведе се работна среща в община Белово

Проведе се работна среща в община Белово на инж. Костадин Варев и Доминго Гайего Вилар, почетен консул за България и Русия на Латино- Американска организация на кметовете OLA-DSCC.
Латино-Американската организация на кметовете OLA-DSCC  е постоянна международна организация със седалище в гр. Валенсия, област Карабобо, Венецуела, с представителства и  в други държави.
Тази организация е формирана от доброволното сдружаване на кметовете на общини от суверенни държави от Латинска Америка, за да се насърчават социално-икономически инициативи за сътрудничество, повишаване на общественото съзнание на света, значението на постигането на екологичен напредък като цяло, за да се разсеят последиците от глобалното затопляне чрез създаване солидарност между градовете. В средносрочен и дългосрочен план да се избегнат негативните последици за околната среда от миналото и настоящето.
INTERNATIONAL OLA, чрез своите регионални офиси, работи директно с националните правителства, регионалните и местните структура и изпълнява проекти насочени към социален напредък и за укрепване на икономиките на всяко общество, увеличаване на осведомеността на настоящето и бъдещето на екосистемите.
Г-н Вилар представи дейността на организацията и проектите, по които работят в България, потвърди готовност за инвестиране в технологии, свързани с опазване на околната среда. Инж.Варев прояви интерес и готовност да се включи в инициативите на Латино-Американската организация на кметовете. Срещата приключи с обещание за  партньорство и по-тясно сътрудничество в бъдеще.