Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2018-0007

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово – ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Документи:

Обявление № 850149 / 06.06.2018 г. / – Изтегли

Решение № 850182 / 06.06.2018 г. / – Изтегли

Покана за удължаване на срока на валидност на офертите РОП-24 / 18.01.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/