Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2018-0007

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово – ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Документи:

Тръжна документация / 06.06.2018 г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 06.06.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 06.06.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 06.06.2018 г. / – Изтегли