Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2018-0010

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Документи:

Обявление № 866942 /11.09.2018г. / – Изтегли

Решение № 866913 /11.09.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/