Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2019-0009

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Решение 938200 РОП-312 / 10.10.2019г. / – Изтегли

Обявление 938219 / 10.10.2019г. / – Изтегли

ЕЕДОП / 10.10.2019г. / – Изтегли

Линк към АОП

Обявление за възложена поръчка 941167 / 25.10.2019г. / – Изтегли

Решение за прекратяване на процедура РОП-343 / 25.10.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/