Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Обявления

10.10.2019 г.

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси