Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 306 / 09.10.2019г.

ЗАПОВЕД
№ 306 / 09.10.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 953-MI/04.09.2019г. на ЦИК.

О П Р Е Д Е Л Я М:

На територията на Община Белово за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г., следните СИК:

СИК №130400004 – гр. Белово, кв. Малко Белово, ул. Йордан Говедаров №21 /Читалище/

СИК №130400007 – с. Добринище, ул."Втора" №1 /Кметство/

Пред гореспоменатите секции да се поставят табели и други обозначителни знаци, съгласно Решение №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед – № 306 / 09.10.2019г. / – Изтегли