Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление ID: 00112-2020-0004

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Документи:

Обявление – 983355 / 12.06.2020г. / – Изтегли

Решение – 983349 / 12.06.2020г. / – Изтегли

Линк към АОП

Обявление за прекратяване на поръчка – 991924 / 21.08.2020г. / – Изтегли