Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Обявления

12.06.2020 г.

Протоколи и документи на комисиите

Договори и анекси