Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление

Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Документи:

Обява РОП – 360 / 26.09.2016 г. / – Изтегли