Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово ID-9040452

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик – Eтап 2 – Rнженеринг“ ID-9040452

Обявления

03.04.2015 г.

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик – Eтап 2 – Rнженеринг“ ID-9040452

Документи за участие

03.04.2015 г.

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик – Eтап 2 – Rнженеринг“ ID-9040452

Плащания по договор

18.05.2015 г.

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик – Eтап 2 – Rнженеринг“ ID-9040452

 

 

https://www.livechatalternative.com/