Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Отново стартира проект на община Белово „Обществена трапезария“

Община Белово отново ще реализира проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. Услугата ще стартира на 01.10.2014 година.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица. Приоритет при подбора на бенефициети ще се даде на децата в неравностойно положение и в училищна възраст.

За целта всеки работен ден на одобрените потребителите ще им се предоставя безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на град Белово лица ще получават обяда си в сградата на Домашен социален патронаж, като на лицата с увреждания и трудно подвижните възрастни хора храната ще се доставя по домовете. На всички лица, живеещи в останалите населени места храната ще се  доставя на място по домовете с два автомобила, осигурени от община Белово.

Заявления и документи за включване в проекта ще се подават  от 17.09.2014 до 23.09.2014 г. вкл. в сградата на Общината, от 08,00 ч – 17,00 часа.

Проектът е със срок 31.12.2014 година, като усилията, които полага общинска администрация е в посока обществената трапезария да стане постоянна дейност през 2015 година.