Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Стартира обществено допитване при подготовката на проектобюджета за 2016 година.

Община Белово стартира широко обществено допитване във връзка с подготовката на проекта за бюджет 2016 година. Граждани, представители на институции, на бизнеса, на неправителствени организации имат възможност да дадат своите предложения, препоръки или да споделят мнение относно мерки и дейности, които да залегнат в основния финансов документ на общината за идната година.

            Предложенията могат да бъдат подавани в специалната урна поставена в Деловодството за Административно обслужване на първи етаж в общината. Предложения могат да се подават и по електронен път, директно на електронната поща на община Белово kmet@belovo.eu

            Кампанията ще продължи до 23.11.2015г. Това допитване до гражданите е инициирано от кмета инж. Костадин Варев.Целта е подготвеният проект за бюджет да отговаря в максимална степен на очакванията на жителите на общината.

            Допитването за проектобюджета и последващата кампания за информиране на гражданите за основните приоритети и обекти, включени във вече одобрената бюджетна рамка са двата основни инструмента за гарантиране на максимална публичност и прозрачност при формирането и управлението на местните финанси.

Документация:

Обществено допитване – Изтегли