Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Министерство на труда и социалната политика оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Документи:

Обява – 02.05.2017 г. – Изтегли