Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Отчетно-изборно събрание на клуба на инвалида Белово

На 11.03.2016 г. от 13:00 ч. в сградата на община Белово се проведе отчетно-изборно събрание на инвалидите. Поканата на организаторите уважиха г-н Кирил Анов – областен председател на инвалидите- гр. Пазарджик и г-жа Петя Маринова – координатор на инвалидите- гр. Пазарджик. За председател бе преизбран г-н Лазар Цветанов.

Клубът на инвалида е социална услуга, чийто потребители са лица с увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Основна цел в работата на Клуба е създаване на условия за преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в културния и социален живот в общността.

Клубът на инвалида „Надежда“ Белово е сформиран през 2006 г., в него членуват 88 души от община Белово. За периода от 2006 г. до 2011 г. по информация на председателя на КРК /контролно-ревизионната комисия/ г-жа Елинка Георгиева клубът не имал никакво съдействие за дейността си от предходния кмет на община Белово. От 2011 г. благодарение на отзивчивостта и ангажираността на кмета на община Белово инж. Костадин Варев /с морална и материална подкрепа/ и г-н Георги Генов /експредседател на ОбС Белово/ на Клуба се предоставят условия и възможности да развива своята дейност и да подпомага хората с увреждания, да обогатява техния културен живот и да им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. За тези пет години Клубът е достигнал и дори надминал в развитието си много от клубовете на инвалида в областта.

След приключване на деловата част от отчетно-изборното събрание за всички беше подготвена почерпка, осигурена от кмета на община Белово-инж. Костадин Варев, а от своя страна членовете на клуба от с. Дъбравите поздравиха всички с букет от автентични песни.

{gallery}news/834-14032016:160:140:0:0{/gallery}

 

https://www.livechatalternative.com/