Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заплащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел "Местни данъци и такси

 

           УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,                        

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2022 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

–    първа вноска до 30.06.2022 г.

–    втора вноска  до 31.10.2022 г.

           На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка от 5 %.

            Задълженията си може да заплатите:

  •  в брой на касата на отдел „МДТ” находяща се в административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 08.30 ч. до 17.00 ч.;
  •   на касите в кметствата по населените места, находящи се на територията на общината;
  •   във всеки клон на Български пощи ;
  •   във всеки офис на Изипей АД;
  •  по банковата сметка на Община Белово в ИНВЕСТБАНК АД

 

IBAN: BG79IORT80488494154500

BIC: IORT6091

Код за вид плащане      442100 –  данък върху недвижимите имоти;

                                        442300 –  данък върху превозните средства;

                                        442400 –  такса битови отпадъци.

https://www.livechatalternative.com/