Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Марица с цел – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект (мост)" в землището на град Белово ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик.

Документи:

Съобщение / 14.06.2016 г. / – Изтегли