Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоелектрическа централа с мощност до 3000 kW“ в ПИ с идентификатор 00165.11.117, местност „Дорачко келеме“, землище на с. Аканджиево, община Белово.

 

Документи:

Изтегли

Изтегли

Изтегли