Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Парламентарни избори на 4 Април 2021г.

Избори за народни представители за народно събрание на 4 Април 2021г.

Наименование Файлове

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Изтегли

Консултации СИК

Изтегли

Заповед №65 / 15.02.2021г

Изтегли

Заповед №50 / 08.02.2021г

Изтегли

ГД "ГРАО" СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И
МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

Отвори

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Отвори

Разяснителна кампания (видео клип)

Гледай

Разяснителна кампания (видео клип със субтитри)

Гледай

Разяснение във връзка с РЕШЕНИЕ 2159-НС от 02.03.2021г. относно гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Изтегли

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Изтегли

Заповед образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Изтегли

ПОКАНА за определяне броя и съставите на ПСИК

Изтегли

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Отвори

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

Отвори

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

Отвори

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

Отвори

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Отвори

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Отвори

Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Отвори

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Изтегли

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Изтегли

Заповед – избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Изтегли

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ

Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/