Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП): „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик“, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

"Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик", внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-76-(51)/03.02.2021 г.

Документи:

Инвестиционно предложение / 11.02.2021г. / – Изтегли

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС / 11.02.2021г. / – Изтегли

Искане за оценка / 11.02.2021г. / – Изтегли