Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Актуализация – Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ „Отец Паисий“ с.Сестримо и ОУ „Отец Паисий“ с.Мененкьово

Актуализация – Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ "Отец Паисий" с.Сестримо и ОУ "Отец Паисий" с.Мененкьово.

Обявления

20.06.2016 г.