Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана относно неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село Момина Клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка

ПОКАНА

За представяне на оферта съгласно чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП, за "пряко договаряне" с определени лица, при наличие на основание за "неотложност" в хипотезата на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП с предмет: "Неотложен ремонт на част от водопроводната мрежа на село Момина Клисура във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина Клисура" – за подобекти: 1: Улица "О.т.195-198-200-203-207"; 2: Улица "О.т. 203-215"; 3: Улица "О.т. 197-170-120"; 4: Улица "О.т. 195-167-166"; 5: Улица "О.т. 168-170"; 6: Улица "О.т. 193-162-166-119"; 7: Улица "О.т. 186-188-157-118"; 8: Улица "О.т. 141-153-155-156"; 9: Улица "О.т. 157-162";

Документи:

Покана РОП-248 / 27.10.2020г. / – Изтегли